Medezeggeschapsraad (MR)

In onze school functioneert ook een medezeggenschapsraad (MR) die op verschillende onderwerpen, die te maken hebben met  schoolbeleid, advies of instemming mogen verlenen.

 

Deze kunt u vergelijken met de ondernemingsraad in het bedrijfsleven. U heeft dan invloed op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. De medezeggenschapsraad overlegt met de directeur over belangrijke schoolzaken (hierin heeft zij advies of instemmingsrecht), zoals:

  • de organisatie van de school;
  • de besteding van geld en gebouwen;
  • verbetering in het onderwijs;
  • de schoolgids;
  • de manier waarop ouders kunnen meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten;
  • het vaststellen van schooltijden, vakanties en vrije dagen.

 

De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit twee geledingen:

 

twee/drie vertegenwoordigers van de ouders;

twee/drie vertegenwoordigers van het personeel.


Ine Steijns (leerkracht, voorzitter)
Annelies Cox (leerkracht)
Lucille Beenkens (leerkracht)
Niek Rooijen (ouder)
Andrea Deumes (ouder)
vacant

 

mrpoort@kom-leren.nl

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren