Medezeggeschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad
In onze school functioneert ook een medezeggenschapsraad (MR) die op verschillende onderwerpen, die te maken hebben met schoolbeleid, advies of instemming mogen verlenen.

Deze kunt u vergelijken met de ondernemingsraad in het bedrijfsleven. U heeft dan invloed op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. De medezeggenschapsraad overlegt met de directeur over belangrijke schoolzaken en heeft advies- of instemmingsrecht in zaken als

·         de organisatie van de school; 

·         de besteding van geld en gebouwen;

·         verbetering in het onderwijs; 

·         schoolgids, schoolplan, veiligheidsplan;

·         de manier waarop ouders kunnen meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten; 

·         het beleid van de school;

·         het vaststellen van schooltijden, vakanties en vrije dagen. 

 

De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit een oudergeleding en een afvaardiging van het team. Voor het schooljaar 2021-2022 zijn dit:


Andrea Deumes (ouder)
Niek Rooijen (ouder)
Vacature ouder lid


Ellen Leenders (leerkracht)
Lucille Beenkens (leerkracht) 
Joann Dinjens (leerkracht)

 

U kunt contact opnemen met de MR door een e-mail te sturen naar mrpoort apestaart kom-leren punt nl

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren