Ons team

Het team van De Poort bestaat uit een 31 mensen. We kennen de volgende functies: 

 

Directeur                                        

De eindverantwoordelijke voor inhoud en organisatie van de school.

 

Leerkracht                                      

De verantwoordelijke voor het onderwijs van de groep.

 

Vakleerkracht                                

MBS De Poort heeft twee vakleerkrachten; éen voor muziek en iemand die de bewegingslessen (gym) verzorgt. 

 

Intern begeleider                        

Degene die op de hoogte is welke kinderen er speciale leerbehoeftes hebben. Zij/hij bewaakt het proces, 

 coördineert de vragen van leerkrachten, leerlingen en ouders en ondersteunt waar nodig.

 

Onderwijsassistent                      

Ondersteunt de leerkracht bij het onderwijs in of buiten de groep en is bevoegd een deel van de onderwijstaken op zich te nemen.

 

Bibliothecaresse                            

Kinderen kunnen verschillende keren per week hun boeken komen ruilen in de bibliotheek. Ze worden waar nodig hierbij geholpen door onze bibliothecaresse. 

 

Vertrouwenspersoon                  

De leerkracht die in school aanspreekpunt is voor leerlingen, ouders en leerkrachten die een probleem willen bespreken. MBS De Poort heeft twee vertrouwenspersonen, ook wel ‘contactpersoon klachtenregeling’ genoemd.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren