Ons onderwijs

Eigentijds Montessorionderwijs

 

MBS De Poort is in 1991 gestart als tweede Montessorischool in Maastricht. 


Het onderwijs in onze school is gebaseerd op de ideeën van Maria Montessori. Onze kernwaarden zijn direct afgeleid van de uitgangspunten gedefinieerd door Maria Montessori. Een Montessorischool werkt per definitie in gecombineerde heterogene leeftijdsgroepen. Anders dan in sommige andere Montessorischolen maken wij combinaties van 2 jaargroepen.

 

MBS en EOA


Sinds 2015 zijn ook kinderen van asielzoekers leerling van De Poort. De E.O.A. (eerste opvang anderstaligen) zat tot oktober in hetzelfde gebouw, maar vanwege de sterke groei van dit aantal kinderen, is de E.O.A. in z’n geheel overgegaan naar een andere locatie. Zij zitten nu in hetzelfde gebouw aan de Bemelergrubbe als de kinderen die het Voortgezet Onderwijs volgen en ook in het AZC wonen.

 

MBS De Poort bestaat dus uit twee afdelingen: de reguliere Montessori Basisschool en de Eerste Opvang Anderstaligen. Beide afdelingen werken vanuit dezelfde kernwaarden: ‘omgaan met verschillen’, ‘een inspirerende, veilige omgeving’ en ‘leer het mijzelf te doen’. De diversiteit aan achtergronden van de kinderen van onze school is cultureel, religieus, sociaal emotioneel én vanuit de levenservaring die zij al hebben opgedaan enorm! Onze kernwaarden de leidraad laten zijn voor de keuzes die wij maken is dus evident.

 

Leer mij het zelf te doen

Het principe ‘leer mij het zelf te doen’, is gericht op het realiseren van een grote mate van zelfstandigheid. Deze zelfstandigheid bereidt kinderen voor op hun vervolg in het voortgezet onderwijs en het latere leven.

De ontwikkelingsgroei van een kind tot een zelfstandig, competent, sociaal, gelukkig, nieuwsgierig én kritisch mens staat bij ons bovenaan. Wij bieden alle kinderen de gelegenheid het beste uit zichzelf te halen. 

 

Concreet betekent dit dat we kinderen leren:

  • zelfstandig keuzes te maken;
  • samen te werken;
  • te reflecteren op hun werk en handelen;

Dat doen we door de kinderen:

  • te betrekken bij hun ontwikkelingsproces;
  • waar nodig/wenselijk onderwijs op maat te bieden;
  • gevarieerde werkvormen te hanteren.

 
Omgaan met verschillen

We zijn een school gelegen in de wijk Heugemerveld. Een wijk die grenst aan de stad waardoor er een grote verscheidenheid is aan achtergronden van onze leerlingen. Dat bepaalt ons pedagogisch en didactisch handelen. 

 

Sinds april 2015 verzorgen we ook onderwijs aan kinderen van ‘nieuwkomers’. We noemen dit de Eerste Opvang Anderstaligen (EOA). De kinderen wonen in het gemeentelijke AZC.

 

De consequenties van deze verscheidenheid zijn dan ook terug te zien in ons handelen. We zijn duidelijk in het aangeven van grenzen, maar laten de kinderen ervaren dat ze mogen zijn wie ze zijn, welke sociale, culturele of religieuze achtergrond ze ook hebben.

 

Inspirerende en veilige omgeving

 

Ons onderwijs geven we vorm binnen werkruimtes die zo zijn ingericht, dat materialen en hulpmiddelen herkenbaar en toegankelijk, maar vooral uitnodigend zijn om te gebruiken. 

Omdat we met de hele school werken vanuit dezelfde thema’s, kunnen we het gebouw steeds weer anders en inspirerend tot verder onderzoek, inrichten.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren