Praktische zaken

Schooltijden MBS locatie:

 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:  

08.30 tot 12.00 uur en 13.00 tot 15.00 uur

Woensdag: 08.30 - 12.30 uur

 

Schooltijden EOA locatie:

 

Maandag t/m vrijdag:

08.30 tot 14.15 uur

 

024

 

In de ochtend is er een ‘kleine pauze’. De kinderen spelen buiten en eten hun ‘tien uurtje’ wat ze van huis hebben meegenomen. Dat kan zijn:

  • belegde boterham
  • fruit 
  • ontbijtkoek, biscuitje
  • water, (choco)melk, fruitdrank

 

Snoep en echte zoetigheden blijven thuis.

 

De actuele vakantiedata en vrije dagen data zijn terug te vinden in ons Jaarroosteroverzicht ouders.pdf

 

 

Ziekmelden en te laat komen

 

Mocht uw kind om welke reden dan ook niet op tijd op school zijn kunt u
telefonisch doorgeven via tel.nr. 043-3214917.  Graag horen wij van ouders rechtstreeks of hun zoon of dochter te laat, afwezig of ziek is, dus niet via broertjes of zusjes. 

 

We gaan ervan uit dat alle kinderen om 8.30 u in het lokaal zijn.

Te laat komen is voor het kind zelf niet prettig, wat ook geldt voor de rest van de groep. Als kinderen structureel te laat zijn, wordt deze tijd in de verzuimregistratie meegenomen.

Als een leerling niet afgemeld is, wordt er contact opgenomen met de ouders, verzorgers.  

 

Overblijven

Op onze school blijven bijna alle kinderen over. Hun meegenomen lunchpakketje eten zij op in hun eigen lokaal. Samen met hun leerkracht. We proberen er een prettig eetmoment van te maken.

Na het eten gaan ze, als het weer het toelaat naar buiten. Regent het, dan kunnen onze jongsten (groep 1 t/m 3) naar de gymzaal. De andere kinderen spelen in hun lokaal. Er zijn altijd twee leerkrachten bij het buitenspel aanwezig. Het overblijven valt immers onder verantwoordelijkheid van de school.

 

De kinderen die thuis eten mogen om 12.55 u weer het schoolterrein op en gaan samen met hun klasgenoten naar binnen als de bel gaat. Aan het overblijven zijn kosten verbonden: € 120,- per jaar. U kunt eventueel ook per half jaar, per kwartaal, met een strippenkaart of per keer betalen. 

Op de website vindt u de overblijfregeling; het document waarin de wijze waarop het overblijven georganiseerd is beschreven staat. Aan het begin van het schooljaar sturen wij deze ‘overblijfregeling’ via SchouderCom aan alle ouders, verzorgers.

 

Schoolspullen

In groep 3 schrijven de kinderen met een driekantig potlood. 

In groep 4 wordt gedurende het jaar door de leerkracht besloten op welk moment het kind met pen mag gaan schrijven. Ze mogen dan schrijven met een rollerpen (stabilo) of een vulpen. In de bovenbouw wordt geschreven met een rollerpen, vulpen of potlood. In groep 8 mag ook geschreven worden met balpen. 

 

Jarig

Als je jarig bent wil je dit meestal vieren. Dat doen we dus ook op school. Elke groep heeft een eigen manier om de jarige in het zonnetje te zetten. Daarbij mag er getrakteerd worden. Een klassencadeau of iets gezonds heeft de voorkeur. 

 

Hoofdluis

Af en toe steekt ‘de hoofdluis’ weer de kop op. Bijzonder vervelend voor kinderen en vooral voor hun ouders, verzorgers. We doen er alles aan om dit te voorkomen of, als we ze tegenkomen, zien er zo snel mogelijk vanaf te komen. We hebben gelukkig een aantal ouders die na elke vakantie in de groepen gaat ‘luizenpluizen’. Mochten we ze dan, of op een ander moment tegenkomen, dan nemen we contact op met de ouders, verzorgers. Zij kunnen dan in actie komen. Het haar moet dan behandeld worden. De drogist of apotheek kan u hierbij adviseren.

Alle kinderen krijgen als ze op school komen een luizencape. Ze doen daar hun jas in, voordat ze deze aan de kapstok hangen. Hiermee voorkomen we dat luizen zich via de jassen verspreiden.

 

Parkeerhangers

Wanneer de auto is voorzien van de parkeerhanger, mag u parkeren rond het Kardinaal van Rossumplein. U krijgt in totaal voor aanvang van school en aan het einde van de middag 20 minuten de gelegenheid de auto te parkeren en uw kind te halen en te brengen. De juiste tijdstippen waarop u mag parkeren staan op de parkeerhanger vermeld.

De parkeerhanger moet op een duidelijk zichtbare plek bij de voorruit van uw auto hangen. Indien mogelijk liefst aan de spiegel in uw auto.

Ouders die langer willen parkeren dienen te betalen of een andere parkeergelegenheid te zoeken.

 

De parkeerhanger geldt niet rond de middagpauze. Alleen op woensdag is deze wel weer geldig, want dat is dan het einde van de schooldag.

Op welke plaatsen mag u parkeren?

·         Betaalde parkeerplaatsen;

·         Plaatsen voor vergunninghouders rond het plein;

·         Laad- en loshavens rond het plein

 

Waar mag u de auto niet parkeren?

·         Op het trottoir voor en rond school;

·         Oversteekzone voor school langs de stoeprand;

·         Parkeerverbod, daar waar het aangegeven staat;

·         Uitritten langs het Kardinaal van Rossumplein;

·         Invalidenparkeerplaatsen

 

Schoolbibliotheek

Op de eerste verdieping van het gebouw is een centrale werkruimte, waar de bibliotheek van de school is gehuisvest. Hier kunnen kinderen bijna dagelijks tijdens lestijd gebruik maken van de uitleen. Deze uitleen wordt verzorgd door een bibliothecaresse die 20 uur per week aanwezig is. De bibliotheek bevat meer dan 4000 boeken. Meerdere malen per week mogen kinderen hier boeken lenen. Boeken voor op school en voor thuis. De boeken mogen voor een periode van 2 weken worden geleend. 

 

Peuter- en kleuterboeken en voorleesuurtje

In de bibliotheek is een grote collectie kinderboeken opgenomen. Een onderdeel daarvan is een grote collectie prentenboeken voor peuters en kleuters. Op woensdagochtend tussen 11.30 en 12.30 uur is afwisselend een apart uitleenmoment ingericht voor ouders van peuters en kleuters, die op dat moment met hun kind boeken kunnen lenen. Hiervoor dient u een account aan te maken. De procedure om een account aan te maken ontvangt u per e-mail. Er is ook de mogelijkheid om hiervoor een app te downloaden.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren