De Poort | Montessorischool, Taalklassen en Eerste Opvang Anderstaligen (EOA)

De Poort is een basisschool waar kinderen zitten die overal vandaan komen: uit de buurt Heugemerveld, uit naburige wijken en dorpen, landen dichtbij en verder weg, maar ook uit gebieden waar het niet veilig is om te wonen.

Optionele CTA

De Poort | Montessorischool, Taalklassen en Eerste Opvang Anderstaligen (EOA)

De Poort is een basisschool waar kinderen zitten die overal vandaan komen: uit de buurt Heugemerveld, uit naburige wijken en dorpen, landen dichtbij en verder weg, maar ook uit gebieden waar het niet veilig is om te wonen.

Deze kinderen hebben veel gemeen met elkaar: ze zijn nieuwsgierig, ze willen leren en leven in een veilige, inspirerende omgeving, gezien worden in hun eigenheid en zelfstandig keuzes (leren) maken. Dat is dan ook de basis van waaruit we onze keuzes maken en dagelijks werken.

Deze website is bedoeld voor de ouder(s), verzorger(s) en andere betrokkenen bij onze school.

Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.

Tevens vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en het inlogportaal voor onze besloten SchouderCom omgeving. SchouderCom is een afgeschermde beveiligde omgeving voor de digitale communicatie tussen school en ouder(s) / verzorger(s).

We wensen u veel leesplezier.

Namens het team van Montessoribasisschool en EOA De Poort