Inspirerende en veilige omgeving

In ons streven naar een verrijkende en inspirerende leef- en leeromgeving voor kinderen, leggen we vanuit het Montessori perspectief de nadruk op het creëren van een omgeving die hen een gevoel van veiligheid en geborgenheid biedt. We geloven dat deze basisvoorwaarden essentieel zijn voor het stimuleren van een positieve ontwikkeling bij kinderen.

Binnen deze veilige en geborgen omgeving moedigen we kinderen aan om op een respectvolle manier om te gaan met de onderlinge verschillen. We erkennen dat ieder kind uniek is en streven ernaar om hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van een begripvolle houding ten opzichte van diversiteit.

Bij het nastreven van ons doel om kinderen voor te bereiden op de toekomst, omarmen we de methode "Alles in 1". Deze benadering integreert verschillende vaardigheden en biedt een samenhangend geheel van leerervaringen. Door te werken met deze methode willen we kinderen uitrusten met de nodige competenties die hen in staat stellen optimaal te functioneren in de wereld van morgen. We geloven dat het integreren van de methode "Alles in 1" naadloos aansluit bij onze Montessori-visie, waarin het individuele kind centraal staat en gestimuleerd wordt om op eigen tempo en wijze te ontwikkelen.