Aanmelden


Bijna kleuter

wij hanteren geen wachtlijsten voor de groepen 1,2 en 3

Leerlingen voor groep 1 dienen, liefst een jaar vóór hun vierde verjaardag, aangemeld te worden op Montessori Basisschool de Poort. Voorafgaand vindt er altijd een kennismakingsgesprek plaats waarin de school zich presenteert en zowel ouders als school hun verwachtingen uitspreken. Als de ouders hun keuze hebben gemaakt, geven zij dit door aan degene met wie zij het gesprek hebben gehad en worden er verdere afspraken gemaakt.

Enkele weken voor de 4e verjaardag van de kleuter belt de leerkracht van groep 1 op om een afspraak te maken op welke dagdelen de kleuter komt ‘oefenen’. Zo kan er sprake zijn van het geleidelijk wennen aan het schoolse leven. Vanaf de vierde verjaardag is de kleuter echt leerling van MBS De Poort en komt hij/zij hele dagen naar school. Vaak zal in de praktijk blijken dat dit nog erg vermoeiend is voor het kind. De school gaat hier soepel mee om door te kijken naar de ‘spanningsboog’ van ieder individueel kind. De leerkracht en ouders overleggen dan samen.

Naast het dagelijkse contact tussen ouder/verzorger en leerkracht bij het halen en brengen van de kleuter, volgt na een paar weken een gesprek over de eerste ervaringen op school.

Zij-instroom:

Wanneer ouders/verzorgers hun kind(eren) van een andere school op onze school willen overplaatsen wordt er altijd contact opgenomen met de vorige school. Mocht een leerling specifieke onderwijsbehoeften hebben, dan gaan wij samen met ouders op zoek naar een geschikt onderwijsarrangement. Tussen de school waar de leerling vandaan komt en de school waar de ouder naar toe wil, zal een overleg worden georganiseerd, waarin alle betrokkenen aan tafel zitten.

In sommige gevallen zal een andere persoon aansluiten om met ons mee te kijken en een goed besluit te nemen. Deze persoon zal de ouders begeleiden in het plaatsingstraject.

u kunt contact met ons opnemen via het contactformulier op onze site of via info.poort@komleren.nl