Oudervereniging (OV)

Het bestuur van de oudervereniging neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het beheer van de vrijwillige ouderbijdrage, die specifiek bestemd is voor niet-schoolse activiteiten.

De oudervereniging steunt het lerarenteam bij het organiseren van diverse activiteiten. Deze activiteiten worden betaald met de vrijwillige ouderbijdrage.
Ouders, niet alleen van de oudervereniging steken de handen uit de mouwen bij de vele activiteiten die de school organiseert, zoals: herfstactiviteit, Sinterklaasfeest, kerstviering, carnaval, eindfeest, enz.

vrijwillige ouderbijdrage

De ouderbijdrage die door het oudercomité wordt gevraagd, is vrijwillig. De ouderbijdrage is echter wel dringend nodig. Het is voor de school en de oudervereniging heel moeilijk activiteiten te plannen en uit te voeren als niet alle ouders de vrijwillige bijdrage betalen. De oudervereniging stuurt ieder jaar een brief waarin de ouderbijdrage vermeld staat.

De vrijwillige ouderbijdrage per schooljaar bedraagt 35 euro per kind. Dit bedrag kan worden overgemaakt op het bankrekeningnummer van de oudervereniging: IBAN NL 95 RABO 014.54.42.861 ten name van Oudervereniging MBS De Poort. We vragen u om voor 1 november te betalen.

Voor instromers ná 1 januari 2024 geldt een bijdrage van 20 euro per kind.

We geloven in inclusiviteit, waarbij alle leerlingen gelijke kansen krijgen om deel te nemen en te profiteren van deze niet-schoolse activiteiten.

Kinderen waarvan ouders de bijdrage niet betalen worden niet uitgesloten van activiteiten.