Leer mij het zelf te doen!

Het principe “leer mij het zelf te doen”, is gericht op het realiseren van een grote mate van zelfstandigheid. Deze zelfstandigheid bereidt kinderen voor op hun vervolg in het voortgezet onderwijs. Competentie, zelfstandigheid én betrokkenheid op het eigen leren zijn daarbij belangrijk. Wij zorgen daarom in ons onderwijs voor een evenwichtige mix van samenwerkende en individuele activiteiten.

Wij vinden de ontwikkelingsgroei van een kind tot een gelukkig, zelfstandig, sociaal, nieuwsgierig én kritisch mens belangrijk. Wij willen alle kinderen de gelegenheid bieden het beste uit zichzelf te halen. Hiervoor hebben we een klimaat ontwikkeld, waarin duidelijke afspraken en regels gelden, die het mogelijk maken samen te werken en om te gaan met elkaar.

Het is van groot belang ons onderwijs vorm te geven binnen werkruimtes, die zodanig zijn ingericht, dat materialen en hulpmiddelen herkenbaar en toegankelijk zijn. De ruimtes moeten dus over de juiste en aansprekende faciliteiten beschikken. Deze vormen de voorwaarden waarbinnen kinderen zich met name veilig en geborgen voelen.

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische aspecten zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritisch zijn, reflecterend vermogen en samenwerking.