Rijke schooldag


“Als onderdeel van een brede aanpak van bestrijding van armoede in kwetsbare wijken door gemeenten investeren we in een rijke schooldag, waarbij scholen zelf bepalen wat zij nodig achten om de kansenongelijkheid te verkleinen. Te denken valt aan begeleiding bij huiswerk, sport en cultuur in samenwerking met plaatselijke verenigingen en bibliotheken. We beginnen bij de scholen waar de nood het hoogst is.” (Coalitieakkoord, 2021)

Onze doelstelling van een rijke schooldag is om kinderen ervaringen te laten opdoen die een unieke en positieve bijdrage leveren aan hun sociaal-emotionele, intellectuele en creatieve ontwikkeling. Door het aanbieden van verschillende activiteiten en lessen worden kinderen in staat gesteld om hun leervraag te verkennen, hun leervormen te verfijnen en hun wereldbeeld te vergroten. Het is de bedoeling dat kinderen uitdagingen aangaan, hun eigen leerproces verdiepen en hun verbinding met anderen versterken. Door de verschillende activiteiten en lessen krijgen kinderen de kans om hun grenzen te verleggen, nieuwe vaardigheden en interesses te ontwikkelen en hun eigen talenten te versterken.

Voorbeelden van activiteiten schooljaar 2022 - 2023

  • Beroepsoriëntatie groep7&8 in samenwerking met de Wiekentschool.
  • Natuuravonturiers in samenwerking met het CNME Maastricht.
  • Naschoolse (voor)leesactiviteiten in onze schoolbibliotheek.

Voorbeelden van activiteiten schooljaar 2023 - 2024

Meer informatie vindt u hier.