Omgaan met verschillen

Op de Poort staat de mens centraal, ongeacht achtergrond en ervaringen met oog voor individuele kenmerken en behoeften. Naast het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs, vinden wij de ontwikkeling van een kind tot gelukkig, zelfstandig, sociaal, nieuwsgierig én kritisch mens nog veel belangrijker. We willen alle kinderen de gelegenheid bieden het beste uit zichzelf te halen en zichzelf zijn.

Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

  • kinderen zelfstandig en/of samen laten werken.
  • kinderen leren reflecteren op eigen werk en proces
  • goede voorbereide omgeving.
  • een kwalitatief goede directe instructie verzorgen.
  • interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs.
  • gevarieerde werkvormen hanteren.
  • onderwijs op maat geven: differentiëren.