Tussenschoolse opvang

De tussenschoolse opvang (TSO ook overblijven genoemd) wordt op de Poort door de school zelf georganiseerd. De kinderen eten op school in de pauze tussen 12.00 uur en 12.30 uur in de klas, met een leerkracht of onderwijsassistent.

Na het eten gaan de kinderen onder toezicht van twee leerkrachten of onderwijsassistenten spelen. Meestal is dat buiten op het schoolplein of bij slecht weer binnen in het schoolgebouw. Tijdens het overblijven gaat het schoolhek dicht en mogen overblijvende leerlingen niet het plein verlaten. De school is verantwoordelijk voor het welzijn van uw kind gedurende de middagpauze.

Kinderen die niet op school overblijven, worden om 12.55 uur op school verwacht.
Voor 12.55 uur mogen ze het schoolplein niet betreden en vallen ze onder het toezicht van de ouders/verzorgers.

Aan de TSO zijn kosten verbonden en er zijn verschillende betalingsmogelijkheden:

1. Jaarlijkse betaling: €120,00 voor het hele schooljaar.

2. Halfjaarlijkse betaling: €60,00 voor augustus tot en met januari, en €60,00 voor februari tot en met juli.

3. Kwartaalbetaling: €35,00 voor elke kwartaalperiode.

4. Losse betaling: €2,00 per keer bij de groepsleerkracht.

Betalingen dienen bij voorkeur per bank te worden gedaan op rekeningnummer NL26 RABO 03 16316199 ten name van ABB De Poort.

Gezinnen met een laag inkomen kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland voor financiële ondersteuning.
Meer informatie is beschikbaar op http://leergeldmaastrichtenheuvelland.nl.

De inkomsten uit het overblijven worden gebruikt voor het betalen van energiegebruik in de klaslokalen tijdens het overblijven en voor aanpassingen aan het speelplein of de aanschaf van spelmateriaal voor het overblijven.