Eigentijds Montessori onderwijs

De Poort is in 1991 is opgericht als de tweede Montessori basisschool in Maastricht. Het onderwijs in onze school is gebaseerd op de ideeën van Maria montessori. Onze kernwaarden zijn direct afgeleid van de uitgangspunten gedefinieerd door Maria Montessori. Als Montessorischool werken we per definitie in gecombineerde heterogene leeftijdsgroepen. Anders dan in sommige andere Montessorischolen maken wij combinaties van 2 jaargroepen.

Het principe “leer mij het zelf te doen”, is gericht op het realiseren van een grote mate van zelfstandigheid. Deze zelfstandigheid bereidt kinderen voor op hun vervolg in het voortgezet onderwijs. Competentie, zelfstandigheid én betrokkenheid op het eigen leren zijn daarbij belangrijk. Wij zorgen daarom in ons onderwijs voor een evenwichtige mix van samenwerkende en individuele activiteiten.

Wij vinden de ontwikkelingsgroei van een kind tot een gelukkig, zelfstandig, sociaal, nieuwsgierig én kritisch mens belangrijk. Wij willen alle kinderen de gelegenheid bieden het beste uit zichzelf te halen. Hiervoor hebben we een klimaat ontwikkeld, waarin duidelijke afspraken en regels gelden, die het mogelijk maken samen te werken en om te gaan met elkaar.

Het is van groot belang ons onderwijs vorm te geven binnen werkruimtes, die zodanig zijn ingericht, dat materialen en hulpmiddelen herkenbaar en toegankelijk zijn. De ruimtes moeten dus over de juiste en aansprekende faciliteiten beschikken. Deze vormen de voorwaarden waarbinnen kinderen zich met name veilig en geborgen voelen.

Een bijzonder aspect van ons onderwijs is de integratie van Montessori-principes met thematisch, kosmisch onderwijs. Deze combinatie biedt onze leerlingen een boeiende en eigentijdse leerervaring, waarbij de focus ligt op zowel persoonlijke ontwikkeling als het verkennen van relevante thema's in de wereld om hen heen.