Ouders en school

Betrokkenheid


Een goed contact tussen school en thuis is erg belangrijk. Samen werken we aan de ontwikkeling van uw kind. We informeren u dus niet alleen over belangrijke gebeurtenissen op school, maar zeker ook over hoe uw kind op school is, de zaken die ons positief opvallen en, als dat nodig is, waar we ons zorgen over maken. Kinderen ervaren de belangstelling van hun ouders als heel positief. Een luisterend oor, de uitspraak “trots te zijn op...”, ze zorgen dat een kind groeit.

Kinderen voelen zich beter thuis op school wanneer hun ouders weten wat zij op school doen, erover praten en er rekening mee houden. Een goed contact tussen ouders en school vinden wij daarom essentieel.

Communicatie & Informatievoorziening

MBS De Poort hecht veel waarde aan een goed contact met ouders. Ouders dragen de verantwoordelijkheid voor hun kind(-eren) immers een groot deel van de dag over aan school. Wij vinden het belangrijk dat ouders goed geïnformeerd worden. Het is belangrijk goed naar elkaar te luisteren en voor de kinderen is het wenselijk dat school en ouders op één lijn zitten.

(Rapport)gesprekken

Driemaal per jaar plannen we voor alle groepen oudergesprekken. Op deze avonden kunt u met de leerkracht praten over de ontwikkeling van uw kind. Tijdens het eerste gesprek, het startgesprek, doen we dat niet naar aanleiding van leerresultaten. Belangrijker vinden we het dat we uw kind beter leren kennen door met u in gesprek te gaan. We vragen u vooraf zich voor te bereiden op dit gesprek. Ook maken we afspraken met u over het vervolg. Als een regelmatig contact wenselijk is, spreken we mogelijk hier al data voor af. Het kan ook zijn dat een mailtje genoeg is. Wat we niet willen is dat u als ouder in het ongewisse blijft over de vorderingen/de ontwikkeling van uw kind. Voorafgaand aan de gesprekken die begin februari en juni plaatsvinden, krijgen de kinderen van groep 1 en 2 een groeiboek en vanaf groep 3 een rapport mee. Merken we tijdens het gesprek dat er meer tijd nodig is dan het geplande kwartier, dan wordt er een vervolgafspraak gemaakt. In het laatste gesprek dat de leerlingen van groep 8 en hun ouders, verzorgers voeren kijken we samen terug op de schoolloopbaan.

Tussentijds is het altijd mogelijk een afspraak te maken voor een gesprek. Dat kan op initiatief van de ouder/verzorger of van de leerkracht.

SchouderCom

Onze school maakt gebruik van SchouderCom, dit staat voor School en Oudercommunicatie. Dit is een afgeschermde beveiligde omgeving voor de digitale communicatie tussen school en ouders. Hiervoor dient u een account aan te maken.

Nieuwsbrieven

Eén keer per maand verschijnt een informatiebulletin onder de naam de Poort Nieuwsbrief in SchouderCom. Via dit medium informeren we ouders geregeld en structureel over het reilen en zeilen binnen onze school. Ook informatie voor en van onze partners in het wijkcombinatiegebouw La Bellettsa wordt in de nieuwsbrief vermeld.