Leer mij het zelf doen

Groei in zelfstandigheid

Het principe ‘leer mij het zelf te doen’, is gericht op het realiseren van een grote mate van zelfstandigheid. Deze zelfstandigheid bereidt kinderen voor op hun vervolg in het voortgezet onderwijs en het latere leven.

De ontwikkelingsgroei van een kind tot een zelfstandig, competent, sociaal, gelukkig, nieuwsgierig én kritisch mens staat bij ons bovenaan.

Wij bieden alle kinderen de gelegenheid het beste uit zichzelf te halen.

Concreet betekent dit dat we kinderen leren:

  • Zelfstandig keuzes te maken;
  • Samen te werken;
  • Te reflecteren op hun werk en handelen

Dat doen we door de kinderen:

  • Te betrekken bij hun ontwikkelingsproces
  • Waar nodig/wenselijk onderwijs op maat te bieden;
  • Gevarieerde werkvormen te hanteren.