Schoolondersteuningsprofiel

Passend onderwijs

In de zorg om de ontwikkeling van de kinderen van MBS De Poort willen we aansluiten bij hun onderwijsbehoefte. Deze vertalen we in ondersteuning waardoor de ontwikkeling meer kans krijgt. De intern begeleider speelt een bijzondere rol als er sprake is van speciale ondersteuning. Zij volgt de (begeleiding van) de leerling als het nodig is over schooljaren heen, begeleidt de leerkracht, koppelt waar nodig met interne of externe specialisten op gebied van bijvoorbeeld dyscalculie.

Onze school heeft, net als alle andere scholen een ‘Schoolondersteuningsprofiel’ opgesteld. Daarin staat beschreven wat ons beleid is op het gebied van speciale leerlingenzorg, waarin we zijn gespecialiseerd en maar ook wat we niet kunnen bieden. Dit document vindt u op onze website.

Passend onderwijs

Schoolbesturen en hun scholen organiseren voor alle leerlingen passend onderwijs. Thuisnabij en zo inclusief mogelijk. In Nederland zijn besturen van scholen verplicht zorg te verlenen aan alle kinderen die door de ouders aangemeld worden. Een samenwerkingsverband van verschillende schoolbesturen zorgt voor een dekkend aanbod: voor alle kinderen een passende plek. MBS De Poort valt onder het samenwerkingsverband Maastricht- Heuvelland.

Schoolondersteuningsprofiel MBS de Poort samenvatting.pdf