Omgaan met verschillen

Kinderen mogen zijn wie ze zijn

We zijn een school gelegen in de wijk Heugemerveld. Een wijk die grenst aan de stad waardoor er een grote verscheidenheid is aan achtergronden van onze leerlingen. Dat bepaalt ons pedagogisch en didactisch handelen.

Sinds april 2015 verzorgen we ook onderwijs aan kinderen van ‘nieuwkomers’. We noemen dit de Eerste Opvang Anderstaligen (EOA). De kinderen wonen in het gemeentelijke AZC.

Sinds maart 2021 verzorgen we in de Taalklassen onderswijs aan kinderen van ‘Nieuwkomers’ die niet in het AZC wonen, maar net als hen geen of nauwelijks Nederlands spreken.

De consequenties van deze verscheidenheid zijn dan ook terug te zien in ons handelen. We zijn duidelijk in het aangeven van grenzen, maar laten de kinderen ervaren dat ze mogen zijn wie ze zijn, welke sociale, culturele of religieuze achtergrond ze ook hebben.