Taalontwikkeling

Werken aan je woordenschat

Als je goed wil begrijpen wat anderen zeggen of schrijven, is het belangrijk dat je een schat aan woorden tot je beschikking hebt. Je kunt de wereld om je heen beter begrijpen als je de woorden die een ander gebruikt (her-) kent. Andersom is het ook prettig als je veel woorden kent, waardoor je je eigen gedachten goed onder woorden kunt brengen. Veel praten met (ook erg jonge) kinderen, voorlezen, uitleggen wat je aan het doen bent, draagt bij aan een grotere taalgevoeligheid en een grote woordenschat. Net zoals veel lezen.

Veel tijd besteden aan taalontwikkeling is dus belangrijk, net zo belangrijk is het dit taalonderwijs functioneel te laten zijn. We geven taalonderwijs daarom in samenhang met andere vakken. De thema’s van ‘Alles in 1’, de methode die ons helpt om thematisch onderwijs te geven, biedt een grote variatie aan activiteiten waarbij de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid worden ontwikkeld. Weinig losse lesjes, invuloefeningen, of overschrijven van woorden, maar direct toepasbaar in het thema waar op dat moment aan gewerkt wordt.

Voor spelling gebruiken we ‘Alles apart’. Met ‘Alles apart’ worden spelling- en grammaticaregels specifiek aangeboden en ingeoefend. Er is een directe relatie met ‘Alles in 1’, waardoor wát er geleerd is direct kan worden toegepast.

We werken in alle groepen structureel en in samenhang aan de ontwikkeling van de mondelinge taalvaardigheid (spreken en luisteren) en vanaf groep 3 aan de schriftelijke taalvaardigheid (lezen en schrijven).