Rekenen

Wereld in Getallen

In de groepen 3 t/m 8 werken we met de realistische rekenmethode Wereld in Getallen. Deze methode is opgebouwd volgens de dakpanconstructie: oriëntatie, begripsvorming en automatiseren in een realistische context. Tijdens de rekenlessen is er veel aandacht voor concrete probleemsituaties waarin we samen met de leerlingen op zoek gaan naar oplossingen. De rekenlessen bieden rijke contexten waarbij de leerkrachten middels instructie de leerlingen regels en strategieën aanbieden om in te zetten. Aanvullend op de methode is er ook aandacht voor automatiseren en herhalen, zodat de leerstof goed wordt opgeslagen.

De leerkrachten werken met een vaste lesopbouw. Na de startfase, volgt de instructie op het lesdoel van de les, dan begeleide inoefening en daarna gaan de leerlingen zelfstandig aan het werk. Binnen dit vak worden ook digitale middelen ingezet bij de zelfstandige verwerking van de lesstof. Op deze manier wordt het niveau van de lesstof afgestemd op de individuele ontwikkeling. De leerlingen blijven tegelijkertijd wel hun berekeningen op papier te zetten, dat vinden wij belangrijk. Het opschrijven van de berekeningen is nodig om zicht te hebben hoe leerlingen denken als ze de sommen aan het verwerken zijn.

Niet alleen bij de verwerking, maar ook al tijdens de instructie wordt rekening gehouden met de verschillende niveaus in de een groep. Leerlingen die het lesdoel al beheersen kunnen zelfstandig aan het werk en sterke rekenaars krijgen daarnaast ook verrijkingsstof aangeboden. De leerkracht werkt met een instructiegroep voor leerlingen die bij het specifieke doel van de les verlengde instructie nodig hebben.