Visie

Kennis maken met MBS De Poort

MBS De Poort werd opgericht in 1991 als de tweede Montessorischool in Maastricht. Onze school biedt eigentijds Montessorionderwijs, waarbij we de principes van Maria Montessori hanteren als basis voor ons onderwijs. Onze kernwaarden zijn rechtstreeks afgeleid van de filosofie van Maria Montessori. Onze missie is een open en sfeervolle school te zijn, waar eigentijds, thematisch Montessorionderwijs wordt gegeven met aandacht voor het individu.