MBS: Ons onderwijs

Thematisch onderwijs

In een mensenleven hangt alles met elkaar samen. Via de methode Alles-in-1 doen we dat ook: we leren, beleven en ervaren wereldoriëntatie, taal en lezen in samenhang. Wetenschappelijk onderzoek heeft de grote waarde van taal gekoppeld aan wereldoriëntatie inmiddels ruimschoots aangetoond. Met Alles-in-1 geven we de kinderen van MBS De Poort de optimale kansen om zich te ontwikkelen.

Per schooljaar komen er 5 projecten aan bod, ieder vanuit een speciaal domein: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, cultuur en techniek. Omdat alle groepen vanaf groep 4 met hetzelfde thema bezig zijn (bijvoorbeeld; Europa) kunnen schoolactiviteiten hierop worden afgestemd. Er is een gezamenlijke start, de school wordt ingericht vanuit dit thema en als afsluiting staat de Poortviering bol van de presentaties. Allemaal vanuit hetzelfde onderwerp. Dat de creatieve vakken, knutselen, tekenen en muziek ook gegeven worden vanuit dit thema, mag duidelijk zijn.