MBS - EOA - Taalklassen De Poort

Kennis maken met MBS De Poort

MBS De Poort is in 1991 gestart als tweede Montessorischool in Maastricht.

Eigentijds Montessorionderwijs
Het onderwijs in onze school is gebaseerd op de ideeën van Maria Montessori. Onze kernwaarden zijn direct afgeleid van de uitgangspunten gedefinieerd door Maria Montessori.

Een Montessorischool werkt per definitie in gecombineerde heterogene leeftijdsgroepen. Anders dan in sommige andere Montessorischolen maken wij combinaties van 2 jaargroepen.

MBS, EOA en Taalklassen
Sinds 2015 zijn ook kinderen van asielzoekers leerling van De Poort. De E.O.A. (eerste opvang anderstaligen) zat tot oktober in hetzelfde gebouw, maar vanwege de sterke groei van dit aantal kinderen, is de E.O.A. in z’n geheel overgegaan naar een andere locatie. Zij zitten nu in hetzelfde gebouw aan de Bemelergrubbe als de kinderen die het Voortgezet Onderwijs volgen en ook in het AZC wonen.

Kinderen van ‘Nieuwkomers’ die niet in het AZC wonen, maar net als hen geen of nauwelijks Nederlands spreken, krijgen een plaats in de Taalklas. Maastricht kent twee scholen waarin Taalklassen gevestigd zijn. Kinderen die ten oosten van de Maas wonen komen naar MBS De Poort. Zij krijgen een ‘Taalbad’, oftewel: er is erg veel aandacht voor het leren van de Nederlandse taal. Deze periode duurt een jaar. Na dat jaar gaan de kinderen naar een school die in de buurt ligt van waar zij wonen. De eerste kennis van de Nederlandse taal hebben ze opgedaan en daar vindt het vervolg plaats.

MBS De Poort bestaat dus uit drie afdelingen: de reguliere Montessori Basisschool, de Eerste Opvang Anderstaligen en de Taalklassen.

We werken allemaal vanuit dezelfde kernwaarden: ‘omgaan met verschillen’, ‘een inspirerende, veilige omgeving’ en ‘leer het mijzelf te doen’. De diversiteit aan achtergronden van de kinderen van onze school is cultureel, religieus, sociaal emotioneel én vanuit de levenservaring die zij al hebben opgedaan enorm! Onze kernwaarden de leidraad laten zijn voor de keuzes die wij maken is dus logisch.

Op de locatie van de MBS zitten 95 leerlingen. De EOA-locatie telt ongeveer 85 leerlingen. Dit aantal is sterk wisselend, omdat hun aanwezigheid gekoppeld is aan het wonen is het AZC van Maastricht. De Taalklassen zijn afgelopen schooljaar gestart. Hun leerlingenaantal ligt rond de 40.